Hành Trang Cho Bé Vào Lớp 1

24/06/2018 admin

  LỚP HÀNH TRANG CHO BÉ VÀO LỚP 1 Hành trang vào lớp 1 giúp các con làm quen và tạo tâm thế vững vàng khi bước vào chương trình Tiểu học. Ngoài việc rèn luyện các kỹ năng viết, đọc và tính toán thì các con còn được rèn luyện thêm các kỹ năng…

Xem thêm