Lớp Học Mỹ Thuật Ở Thanh Xuân

11/08/2018 admin

    LỚP HỌC MỸ THUẬT Ở THANH XUÂN Vẽ là quá trình khám phá thế giới, khám phá những điều mới mẻ. Đối với trẻ, vẽ là hoạt động được thôi thúc bởi trí tưởng tượng và ước mơ được sáng tạo. Mỗi em nhỏ có trí tưởng tượng, óc sáng tạo, cảm xúc,…

Xem thêm